W jakich przypadkach wykonuje się wycenę firm, wykaz popularnych sposobów wycen.

W niejednym przypadku pojawia się konieczność dokładnego określenia wartości jakiejś firmy czy przedsiębiorstwa. Najczęściej będzie to podczas transakcji sprzedaży, kiedy obie strony są zainteresowane tym, żeby takie informacje mieć.

Konsumenci

Autor: Ricardo 清介 八木
Źródło: http://www.flickr.com

Rzecz jasna kupujący chce uzyskać jak najniższą cenę, sprzedawcy zależeć będzie na tym, żeby było to więcej.

Jeśli przypuszczasz, że niniejsza publikacja może okazać się według Ciebie niewystarczająca, to zamieszczony tu (http://adwokat-staniczek.pl/) tekst zapewne Cię usatysfakcjonuje. Kliknij i sprawdź.

Rzetelnie sporządzona wycena przedsiębiorstwa wyceny przedsiębiorstw da punkt wyjściowy do szczegółowych rozmów i negocjacji, jakie często kończą się sukcesem. W pewnych sytuacjach warto się zastanowić nad wykonaniem wycen kilkoma rozmaitymi metodami, ponieważ każda z nich będzie się opierać na czym innym i da zapewne nieco różne rezultaty. Wtedy wycena aktywów i pasywów (przenieś mnie do źródła) przeprowadzona na dwa sposoby pozwoli na uśrednienie wartości, a tym samym na uzyskanie realniejszej ceny za transakcję.

W praktyce metody wyceny firm dzielą się na dwa podstawowe rodzaje, czyli majątkowe i dochodowe. Przy wycenie majątkowej za punkt wyjścia zostaje obrana się wartość wszystkich materialnych składników, należących do firmy, czyli ziemi, budynków czy urządzeń.

Jeśli zaintrygowały Cię tematy w tym artykule, to wejdź w podany link oraz czytaj także następnych szczegółów.

Niestety przypadku tej wyceny nie bierze się pod uwagę wartości niematerialnych, takich jak pozycja rynku czy doświadczenie pracowników.

Nieco inaczej do zagadnienia podchodzą wyceny dochodowe, one z kolei opierają się przede wszystkim na osiąganych przez firmę przychodach i kosztach. Przy metodzie dochodowej popularnych jest parę różnych jej odmian, różniących się podejściem do samej wyceny i użytymi wskaźnikami.