Prestiż, wysokie zarobki i niezbyt dobry odbiór społeczny. Blaski i cienie zawodu prawnika.

prawnik
Prawo jest nauką, która w znakomitej większości osób rozbudza skrajne emocje. Wpływa na to wiele kwestii. Pierwszym z nich jest sposób oceniania prawników przez opinię publiczną. Już sam początek kariery zawodowej przyszłych obrońców, prokuratorów oraz sędziów bywa rozmaicie oceniany. Z jednej strony studia prawnicze uznawane są za najtrudniejsze, a jednocześnie za najbardziej godne szacunku. Licealiści, chcący realizować się w zawodach związanych z prawem już od pierwszej klasy koncentrują się przede wszystkim na tych przedmiotach maturalnych, które gwarantują udział w rekrutacji na ten kierunek.

adwokat
Autor: Kevin Napper
Źródło: http://www.flickr.com
Jego renoma ma swoje źródło prawdopodobnie w przeświadczeniu o wysokim statusie społecznym prawników i ich astronomicznych zarobkach. Wyobrażenie pewnej lukratywnej posady oraz bezpiecznej i dostatniej przyszłości jest w stanie skłonić każdego maturzystę do kucia dat, pojęć politycznych i tematów związanych z pełnieniem ról publicznych. Z drugiej strony mamy także niekorzystne klisze dotyczące studentów Wydziału Prawa – kancelarie Knuter. Twierdzi się na przykład, że są oni przemądrzali, spięci i niezbyt zabawni. Inną śmiesznostką, którą przypisywaną im przez opinię publiczną, jest ustawiczne akcentowanie przynależności do elitarnego grona przyszłyszych prawników i momentalne informowanie o tym każdej napotkanej osoby. Prócz tego wielu ludzi uważa, że dostanie się na Prawo (prawnik pomoc frankowiczom) jest możliwe jedynie dzięki odpowiednim plecom.

student prawa
Autor: mosaic36
Źródło: http://www.flickr.com
Rządzi powszechne przekonanie, że to protekcja rodziny i przyjaciół jest gwarancją sukcesu podczas naboru na ten pożądany kierunek. Podobne zarzuty wytaczane są przy okazji testów wstępnych na aplikantury dla absolwentów prawa. Z góry zakłada się, że kancelaria, która przyjęła na staż świeżo upieczonego magistra, czyni to pod wpływem nacisków jego ustosunkowanych bliskich. Niestety każdy prawnik, radca prawny czy dobry adwokat Zabrze będzie musiał stawić czoła tym krzywdzącym stereotypom i przekonaniom.