Poprawki w Prawie Budowlanym.

Rząd próbuje już od dłuższego czasu zmienić czy też udoskonalić ustawę Prawo Budowlane, ponieważ dzisiaj zbytnia ilość czynności związanych z postępowaniembudowlanym wstrzymuje powstawanie inwestycji. Niewykluczone, że nowe przepisy wejdą w życie na początku dwa tysiące czternastego roku.

Jak przedstawiałyby się te zmiany obecnego prawa budowlanego? Głównie rząd chce znieść wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Domek jednorodzinny

Autor: Dave Conner
Źródło: http://www.flickr.com

Dotyczy to części domków jednorodzinnych. Do takich domków wliczają się budynki, których obszar oddziaływania nie wychodzi poza granicę działki objętej inwestycją.

Czy chcesz dokładniej przestudiować omawiany w tym miejscu problem? Jeżeli tak, bez obaw kliknij tu, aby przeczytać więcej ciekawostek (http://adwokat-jurendt.pl/).

Wtenczas należałoby jedynie zakomunikować starostwu zamierzaną budowę. Do tego rodzaju zgłoszenia trzeba by było jeszcze dołączyć projekt budowlany. Jeżeli urząd stwierdziłby, że jednak potrzebne jest w tym przypadku pozyskanie zgody na budowę wtenczas miałby trzydzieści dni na zgłoszenie tego typu sprzeciwu. Jeśli by tego nie wykonał to byłaby to tak określana milcząca zgoda na zaczęcie budowy. Również można wysunąć żądanie o zaświadczenie z urzędu o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia, aby na wszelki wypadek posiadać dowód no to, że budowa przebiega zgodnie z prawem. W razie wątpliwości, zawsze dobrze jest się poradzić doświadczonego prawnika – zobacz tutaj. Porada prawna, to nie jest obeczobacz tutajdatek, a spokój ducha jest jednak bezcenny. Jeśli chodzi o zakończenie budowy to też ma być ono prostsze. Zamiast wniosku o zgodę na użytkowanie osoba budująca się składałaby komunikat o skończeniu budowy. Wówczas czas wyczekiwania na dostanie tak zwanej milczącej zgody na użytkowanie byłoby okrojone do 14 dni.

Aktualnie jest to dwadzieścia jeden dni. Tego typu procedura o zawiadomieniu skończenia budowy wykorzystywana będzie nie tylko w wypadku budynków jednorodzinnych, ale również na przykład warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi samochodów, myjni samochodowych, garaży na pięć miejsc, parkingów. Następnym udogodnieniem ma być projekt budowlany bez oświadczenia o wodzie, prądzie, ciepła, gazu. To znaczy, że nie będzie wymagane, aby do projektu budowlanego dodawać oświadczeń o zapewnieniu dostaw prądu, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu budowlanego do rozmaitego typu sieci przykładowo do sieci wodociągowej. Zmiany wyglądają korzystnie i powinny usprawnić wiele dziedzin życia budowlanego. Przetargi powinny odbywać się sprawniej, prawnik będzie miał mniej pracy, budowy będą postępować szybciej i ogólnie im mniej papierologii, tym lepiej.