Kiedy dobrze jest zabiegać o fundusz inwestycyjny?

prywatne fundusze inwestycyjne
Fundusze inwestycyjne są doskonale znanym oraz chętnie stosowanym przez biznesmenów źródłem finansowania. Jest ono łatwiej dostępne niż Giełda i zapewnia większe możliwości niż pożyczka. Z reguły pozwala obecnym posiadaczom zachować kontrolę nad firmą.

biznesmen
Autor: mendhak
Źródło: http://www.flickr.com
prywatne fundusze inwestycyjne
Źródło: pixabay
Zastanówmy się kiedy warto o to źródło starać się?

Kredyt, leasing maszyn budowlanych bądź dowolna inna forma długu jest z reguły dostępna wyłącznie w pewnych granicach jak też z określonym przeznaczeniem. Gdy to źródło finansowania zostaje spożytkowane, niezbędna jest inwestycja w fundusz. Pozyskanie do tego celu partnera w postaci funduszu inwestycyjnego jest pewnym z częściej napotykanych rozwiązań. Kwota kapitału pochodzącego od funduszu może być o wiele wyższa niż wypływa to ze zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Prywatne fundusze inwestycyjne (więcej o prywatnych funduszach inwestycyjnych) nie wyczekują zabezpieczenia na majątku spółki lub wspólników zatem nie ograniczają zdolności kredytowej, oczekują jedynie udziału w zarządzaniu a także przyszłych przychodach.
Następnym bodźcem wprowadzenia do firmy funduszu jako inwestora może być chęć pozyskania od niego know-how, dostępu do techniki, dostępu do sieci dystrybucji etc. Jest to możliwe gdy w portfelu inwestycyjnym tego funduszu znajduje się przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa, których aktywność może tworzyć z naszą ponadprogramową wartość. Będąc akcjonariuszem w tychże podmiotach fundusz będzie wymuszał współpracę pomiędzy nimi. Może to być współpraca pomiędzy fabrykantem a siecią dystrybucji, kooperacja pomiędzy dwoma wytwórcami działającymi na różnych terenach, koordynacja nabytków, organizacja logistyki etc.
w pracy
Autor: hackNY.org
Źródło: http://www.flickr.com
Prywatne fundusze inwestycyjne są dobrą ścieżką wyjścia jeśli poniektórzy akcjonariusze, udziałowcy chcą wycofać się ze spółki, zaś pozostali nie mają funduszy na odkupienie ich akcji albo z innych przyczyn nie chcą tego zrobić. Przy dobrych perspektywach rozkwitu firmy i gwarancji zaangażowania ze strony drugich wspólników fundusz może nabyć mniejszościowy wkład z zamiarem późniejszej odsprzedaży.
Aby dobrać fundusz nieodzowny jest nam niezależny doradca finansowy – (niezależny doradca finansowy). Celem każdego funduszu inwestycyjnego jest prędki wzrost wartości portfela. Tego wyczekują od niego inwestorzy, jacy lokują w nim swoje pieniążki. Szybki przyrost wartości znaczy co najmniej 30% na rok.