Jak złożyć pozew o alimenty, żeby był skuteczny oraz co w nim należy zamieścić?

Jest taka sytuacja, w której rodzic dziecka zaprzestaje zwyczajnie uczestniczenia w jego utrzymywaniu. Doprowadzić to może do ciężkiej sytuacji finansowej rodzica, który sam został z dzieckiem.
Początkowy krok, który podejmowany jest przez opiekuna sprawującego faktyczną opiekę nad potomstwem, powinno być określenie do którego sądu złożyć pozew.

ochrona

Źródło: pixabay.com
gotówka

Autor: US Embassy Madrid
Źródło: http://www.flickr.com
alimenty

Autor: Wikilogia
Źródło: http://www.flickr.com
Będzie to przede wszystkim Sąd komornik we wrześni Rejonowy. Jeżeli pozew wnosisz w imieniu swego dziecka, w takiej sytuacji posiadasz do wyboru dwie możliwości. Możesz złożyć pozew do sądu, z jakiego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Możesz także złożyć pozew do sądu wedle miejsca zamieszkania dziecka, zatem osoby uprawnionej. Bardzo nierzadko się zdarza, że rodzic, którego chcemy pozwać o alimenty mieszka niedaleko, zatem nie ma kłopotu z wybraniem sądu. Czasem jednak zdarza się, że zamieszkuje na drugim końcu kraju albo za granicą. Wtedy skorzystać warto z drugiej możliwości oraz złożyć pozew do sądu, do którego mamy bliżej.
Kolejny krok to poprawne wskazanie stron. Bez trudu określić jest pozwanego, ponieważ będzie to rodzic, który nie łoży na utrzymywanie swojego dziecka. Trudniej jednak jest z powodem, gdyż jest to dziecko. Jeśli potomstwo nie skończyło 18 lat, w jego imieniu rodzic-opiekun staje się ustawowym przedstawicielem, który składa podpis na pozwie. Jeśli dziecko skończyło 18 lat, wtedy powinno pozew podpisać samo. Oprócz oznaczenia stron pamiętać trzeba o ich adresach zamieszkania i o numerze PESEL dziecka. Podanie numeru PESEL pozwanego obowiązkowe nie jest, lecz można to zrobić. Aby pozew był skuteczny, powinniśmy ustalić z góry miesięczną kwotę, którą zasądzi sąd. Ustalić również musimy termin płatności przykładowo do 10 dnia dowolnego miesiąca.

Warto również sformułować wniosek o ustawowe odsetki w wypadku, gdy nastąpi opóźnienie w płatnościach. Alimenty nie zostaną przyznane od razu, na to należy nieco zaczekać. Najdłuższą i końcową częścią pozwu jest jego uzasadnienie.