Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – jak wygląda?

Audyt energetyczny ogromnego przedsiębiorstwa to wszechstronne spojrzenie na zakład przemysłowy przeprowadzane w celu określenia stanu technologicznego jak też efektywności pracy poszczególnych instalacji.

audyt energetyczny przedsiębiorstwa
Diagnostyce podlegają m.in. linie wytwórcze, przyrządy wchodzące w skład instalacji oraz sieci ogólnozakładowe (elektryczne). Kardynalnym celem audytu energetycznego jest diagnostyka stanu istniejącego jak też propozycja przedsięwzięć umożliwiających ograniczyć energochłonność zachodzących w zakładzie przebiegów.

W jaki sposób przebiega audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Rozpoczęcie audytu energetycznego to szeroko zrozumiane nawiązanie współpracy pomiędzy audytorem a kadrą kierowniczą jak też pracobiorcami odpowiedzialnymi za wyselekcjonowany obszar instalacji. Na początek następuje oddanie danych dotyczących zużycia pojedynczych mediów (ciepła etc.) jak też uproszczonych deskrypcji procesów technologicznych wraz z wszelakimi danami na temat urządzeń wchodzących w skład instalacji. Zebrane informacje umożliwiają audytorowi stworzenie obrazu zachodzących wewnątrz instalacji przebiegów, natomiast nie wskazują kierunków, w których powinno się szukać rezerw. W trakcie rozmów z kadrą kierowniczą i pracownikami szeregowymi w trakcie wizji lokalnych biegły rewident zaznajamia się ze specyfiką prowadzonych przebiegów i z tym co stanowi o barierach dla wybranego wycinka instalacji.

Występują sytuacje, w których obsługa dzieli się informacjami na temat problemów występujących na instalacji a także wskazuje na sfery, które mogą stanowić potencjał oszczędności energii. Audytor z TÜV realizuje też tak zwane testy porównawcze.