1 procent podatku – Dowiedz się więcej w temacie rozliczania podatkowego Twojej deklaracji podatkowej PIT.

podatki
Możliwość przekazywania 1 procenta swojego podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP) istnieje w Polsce już od kilku lat. Czy warto wspierać w ten sposób organizacje pozarządowe?

podatki
Autor: Dave Dugdale
Źródło: http://www.flickr.com
Żeby udzielić odpowiedzi na to pytanie, należało by przedstawić w skrócie ideę działalności zarówno organizacji pozarządowych, jak i organizacji pożytku publicznego. Status i przywileje OPP nie przyświecają każdej organizacji pozarządowej.
Najlepiej wyjaśnią to poniższe definicje:
– organizacja pozarządowa (ang. non-governmental organization) to instytucja założona przez obywateli, z inicjatywy własnej, nie dla zysku, lecz aby działać na rzecz społeczeństwa, np. stowarzyszenie, fundacja.
– organizacja pożytku publicznego to wg Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.03.96.873) to rodzaj organizacji pozarządowej – spełnia ona dodatkowe wymagania dotyczące jej funkcjonowania. Dzięki temu zostaje wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego i zyskuje szczególne uprawnienia.
Każda organizacja pożytku publicznego ma wiele przywilejów:
– szansę na otrzymanie jednego procentu podatku od podatników podatku dochodowego od osób fizycznych,
– zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych, od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, od opłaty skarbowej i sądowej,
– prawo do nabywania na szczególnych warunkach użytkowania nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
– możliwość wykonywania w organizacji pracy przez poborowych skierowanych do odbycia służby zastępczej,
– perspektywę bezpłatnego informowania o działalności organizacji w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji.
Jak można zobaczyć z powyższej listy, największą korzyścią z posiadania statusu organizacji pożytku publicznego jest możliwość otrzymywania od podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (jednego procentu podatku). Do roku 2007 włącznie, aby wesprzeć organizacje pożytku publicznego trzeba było najpierw wpłacić na jej konto wyliczoną wcześniej kwotę pieniędzy, ponosząc jednocześnie dodatkowy koszt operacji bankowej, a dopiero po co najmniej miesiącu odzyskać powyższą kwotę od Urzędu Skarbowego (oczywiście, bez kosztów operacji bankowych) informacje finansowe Od stycznia 2008r., rozliczając PIT, nie trzeba już wybierać się do banku, czy też ponosić jakichkolwiek kosztów bankowych, aby pomóc organizacji pożytku publicznego swoim podatkiem.

Jeśli omawiany wątek okazuje się dla Ciebie ciekawy, to poczytaj również (https://pozyczka4you.pl/jak-sprawdzic-zadluzenie-w-zus/) więcej informacji na zbliżone zagadnienia, które będą dla Ciebie niezwykle ciekawe.

Przekazując w ten sposób nawet niewielkie sumy, można sprawić wiele dobrego organizacji powędrowało w 2008 roku 291 594 362,90 zł!, co stanowi 176,56 % pieniędzy z roku wcześniej.

Oprócz przywilejów OPP ma również obowiązki, z których największy to wykonywanie specjalnego sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz podleganie pod kontrolę ministra do spraw zabezpieczenia społecznego (obecnie minister pracy i polityki społecznej). Ów minister ma prawo wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli do organu kontroli wyspecjalizowanego w kontrolowaniu danego rodzaju działalności (art.

Czy potrzebujesz następnych i zajmujących postów na powyższy temat? Śpieszymy z pomocą – kliknij i sprawdź tutaj nowe treści.

29 ust. 6 ww. ustawy), np.: urzędy kontroli skarbowej i urzędy skarbowe, służba celna, Państwowa Inspekcja Pracy, inspekcja sanitarna lub farmaceutyczna, inspekcja budowlana, służba ochrony zabytków, urzędy pracy, inspekcja ochrony środowiska, nadzór edukacyjny, dozór techniczny. Patrząc na powyższą kwestię ze strony bezstronnego obserwatora, można stwierdzić, że organizacja pozarządowa posiadająca status organizacji pożytku publicznego zawsze jest bardziej wiarygodna od organizacji nie posiadającej takiego statusu. Warto o tym pamiętać przy wybieraniu organizacji, której chce się przekazać darowiznę. Wybierając organizację pożytku publicznego, mamy większą gwarancję rzetelności i prawidłowej dyspozycji darowizną. od razu nasuwa się pytanie:pytanie, komu przekazać swój 1 procent podatku? Jak znaleźć tę najbardziej właściwą organizację? Najlepiej po prostu rozejrzeć się w najbliższej okolicy. Być może w okolicy jest jakaś organizacja pożytku publicznego (opp), która aktywnie działa, do której siedziby można się udać i naocznie sprawdzić jej pracę.

Dla osób, które nigdy jeszcze nie przekazywały swojego jednego procenta podatku, warto jeszcze raz zaznaczyć, że nie ma w tym nic skomplikowanego i ogranicza się do wyliczenia 1 procenta podatku i pisania go we właściwej rubryce z podaniem nazwy organizacji pożytku publicznego oraz podaniem jej numeru KRS.
W roku 2007 swój jeden procent podatku przekazało 5 134 675 podatników, co stanowi tylko 20,4 % ich całkowitej liczby. Najmniejszy udział w przekazaniu 1 procenta podatku stanowią emeryci i renciści, których w Polsce jest przeszło 7,3 mln osób z których aż 5,8 mln osób nie rozliczyło się samodzielnie z Urzędem Skarbowym (bez czego nie jest możliwe przekazanie 1 procenta podatku). Co oznacza, że tylko co piąty emeryt lub rencista samodzielnie rozliczył PIT, a więc na organizacje pożytku publicznego powędrowało wsparcie od jeszcze mniejszej liczby osób. Sami emeryci i renciści mogli wesprzeć potrzebujących w roku 2007 kwotą przeszło 70 mln złotych w postaci 1 procenta podatku koniecznie zobacz na. Dlaczego tego nie zrobili? Przyczyn jest wiele. Jednymi z głównych to brak konieczności rozliczania PIT (ZUS wykonuje to za nich), jak również mała kwota jednego procenta podatku. Przeciętna emerytura i renta to 1 251,74 zł/m-c, z czego 1 procent podatku to kwota ok. 10 zł. To 10 zł wydaje się taką nieznaczną kwotą pieniędzy, że wielu naszych seniorów ma wątpliwość nad sensem przekazywania takiej kwoty. Statystyka pokazuje, że siła tego „grosza” jest nie w wielkości pojedynczych kwot, ale ich ilości. Blisko 95 % podatków to podatnicy z I przedziału podatkowego, czyli posiadający średni dochód w wysokości 1 229,5 zł/m-c, z czego jeden procent podatku to również kwota ok. 10 zł. Te dziesięciozłotówki to aż blisko 78 % całej kwoty 1 procenta możliwego do przekazania dla organizacji pożytku publicznego.

Pamiętaj, że praktyka dowodzi, iż organizacje pozarządowe są dużo efektywniejsze niż w strukturach państwowych. Nie zmarnuj swojej szansy – zdecyduj, na co zostanie przeznaczony Twój jeden procent podatku dochodowego za rok 2008. Zachęć do tego innych podarujesz potrzebującym więcej niż 1%. Jeśli masz problem z wypełnieniem PITu, poproś o pomoc (być może Twój znajomy będzie w stanie Ci pomóc). Los wielu potrzebujących leży w Twoich rękach!